International Symposium on Technetium and Rhenium
Science and Utilization
(Senday, Moscow, Shizuoka, Dubna, O-arai, Port-Elizabeth, Moscow, Pornichet, Sydney, Moscow, Karlsruhe-2020)
(ISTR)

  You are here: Home Presentations
   Menu
 Home
 Committees
 Contacts
 General Information
 Plenary Speakers
 Programme
 Book of Proceedings
 Moscow
 History of IST
 Sponsors


   Sponsors

программа шпион Whois сервис Достопримечательности Москвы
  Presentations


Presentations of Oral Reports


Abisheva Z.S.
Agapova L.Ya.
Aliev R.
Amidganov
Amplituda
Antipkin N.R.
Borisova L.V.
Boytsova T.
Bozhkov O.
Britvin S.N.
Chotkowski M.
Drobot D.V.
Fattahi M. - Poineau F.
Fedorov V.E.
German K. - Poineau F.
Irtegov A.I.
Johnstone E.V.
Kablov E.N.
Kazakhmys
Kerlin W.M.
Khijniak T.V.
Kobayashi T.
Kremer K.
Kryzhovets O.
Leszczynska-Sejda K.
Mazilin I.V.
Mikhaylenko M.
Mironov Y.V.
Miroslavov A.E.
Murzin V.
Ozawa M. - Plenary lecture
Obruchnikova Ya.A.
Ozawa M.
Petrov T. (Pharm-Sintez)
Poineau F.
Povarova K.B.
Povarova K.B. - Kazanskaya N.K.
Pryamilova E.N.
Reshetnik Y.N.
Shiryaev A.A.
Sidorenko G.V.
Sidorenko G.V. - Gurzhil V.V.
Smirnova K.A.
Tananaev I.G.
Troshkina I.D.
Ulanovskiy A.A.
Yoshimura T.
Yudintsev S.V.
Zubavichus Ya.V.